T4 - Termolementi za dimne kanale


t4-s
T4 - TERMOELEMENTI ZA DIMNE KANALE

Pravi termoelementi sa metalnim cevima specijalno su konstruisani za primenu na povišenim temperaturama, npr. u dimnim kanalima za temperature do 700°C Električna veza ostvaruje se preko priključne pločice ili transmitera, u priključnoj glavi.

Osnovni delovi termoelemnta su:
- priključna glava,
- spoljašnja zaštitna cev,
- merni uložak,
- procesna konekcija.

Priključna glava termoelementa može biti raznih dimenzija i oblika, a definiše se preko konfiguratora.

Spoljašnja zaštitna cev termoelementa je od materijala izabranog tako da odgovara uslovima procesa. Zaštitna cev može biti emajlirana i neemajlirana i direktno je uronjena u medij u kome se meri temperatura.

Merni uložak može da bude u klasičnoj i mantel izvedbi sa različitim tipovima termoparova (J, K, N, T) koji se definišu preko konfiguratora.

Preporučujemo mantel izvedbu, koja ima niz prednosti:
- ne dolazi do kontaminacije i oksidacije toplog kraja termopara, jer se nalazi u visoko komprimovanom magnezijum oskidu bez prisustva kiseonika,
- brži odziv,
- velika otpornost na vibracije,
- veća pouzdanost u radu,
- duži eksploatacioni vek.

Jedina prednost klasičnog mernog uloška je niža cena.

Procesna konekcija ostvaruje se pomoću:
- prirubnice, prema DIN 43734,
- pomičnog priključka (kompresioni fiting)

Prirubnica i pomični priključak (kompresioni fiting) se mogu pomerati po uzdužnoj osi termolementa, čime se reguliše ugradna dužina.

Tehničke karakteristike

Osnovne tehničke karakteristike specificirane su u konfiguratora.
Popunjavanjem konfiguratora generiše se kod za naručivanje, definiše proizvod.

Primena

- dimni kanali,
- peći za termičku obradu sa cirkulacijom vazduha.

- više informacije

- Izbor proizvoda - konfigurator