T9 - MANTEL TERMOELEMENTI I OTPORNI TERMOMETRI


T9 - MANTEL TERMOELEMENTI I OTPORNI TERMOMETRI

U tehnici merenja temperature primena Mantela- mineralno izolovanih termoparova i otpornih termometara sve više raste i to u svim industrijskim procesima.

Njihova različitost u primeni u odnosu na termoparove i otporne termometre klasične konstrukcije je:
- ne dolazi do kontaminacije i oksidacije toplog kraja termopara, jer se nalazi u visoko komprimovanom magnezijum oskidu bez prisustva kiseonika,
- spoj senzora i vodova nalazi se u visoko komprimovanom magnezijum oksidu,bez prisustva kiseonika,
- brži odziv,
- velika otpornost na vibracije,
- veća pouzdanost u radu,
- duži eksploatacioni vek.

Tehničke karakteristike

Spoljašnji prečnik mantela se kreće u rasponu od 0,15 do 8,00 mm.

Termoelektrode termopara i vodovi senzora otpornog termometra izolovane su, visoko komprimovanom magnezijum oksidom.
Smeštene su unutar tankozidne cevi napravljene od vatrootpornog i nerđajućeg čelika.

Termoelektrode termopara i i vodovi senzora otpornog termometra su izolovane jedna od druge i od omotača.

Krajevi termoelektroda su zavareni i formiraju topli spoj, a omotač je na tom kraju zatvoren sa tzv. čepom za mantele koji je napravljen od istog materijala od koga je i omotač mantela.

Topli kraj je izolovan od omotača mantela, ali može biti, prema zahtevu kupca i zavaren za omotač - “ izveden na masu”,

Kod mantel otpornog termometra vodovi su punktovani za izvode iz senzora, a omotač je na tom kraju zatvoren sa tzv. čepom za mantele koji je napravljen od istog materijala od koga je i omotač mantela.

Primena:

- u pećima / sušarama;
- u gasovitim i tečnim medijima (vazduh, gas, voda, ulje i sl.)
- na spoljnim površinama: kontejnera, cevovoda, aparatura i mašina,
- u laboratorijskim i eksperimentalnim ure|ajima,
- u sredinama sa visokim i niskim pritiskom, sa velikim strujanjima i sl
- više informacija
- Izbor proizvoda - konfigurator