header finish

Servis i Inženjering

SERVIS

Značajni deo naše delatnosti je servisiranje merila temperature – termoelemenata, otpornih termometara, regulatora i kontaktnih termometara kroz:

– hitne intervencije (na licu mesta i u pogonima TERMOTEHNE)
– preventivno – periodično održavanje (godišnji pregled i etaloniranje)

Serevisiranje obuhvata:
– defektažu merila i zamenu nesipravnih delova,
– Izradu merila po principu STARO ZA NOVO,
– Ispitivanje merila i izdavanje uverenja o etaloniranju.

Za pouzdan i siguran rad pogona neophodno je odrediti plan preventivnog održavanja u čemu vam mogu pomoći naši iskusni stručnjaci. Kroz preventivno održavanje bitno se smanjuju nepredviđeni kvarovi i zastoji, pa se time pored sigurnosti ljudi postiže i bolja ekonomičnost rada pogona, duži eksploatacioni vek opreme i smanjen utrošak energenata.

Uz naše proizvode, servisiramo i merila temperature drugih proizvođača kako domaćih tako i ino proizvođača, a stručnost naših radnika, adekvatna opremljenost alatom i ispitnom opremom, garancija su za vaše zadovoljstvo našim uslugama.

Navodimo samo nekoliko većih korisnika s kojima imamo višegodišnju saradnju: Šećerane, TE-Pljevlja, TE-Gacko, Lafarge, Železara Smederevo i dr..

S obzirom da u našoj firmi postoji akreditovana laboratorija za temperature, u sklopu održavanja takođe etaloniramo merila temperature.

Te se usluge načelno obavljaju u laboratoriji, a prema zahtevu moguće je i u vašim pogonima.INŽENJERING

Kad se u vašem pogonima pojavi potreba za stručnim rešenjem u procesu merenja temperature, obratite nam se s poverenjem, a naši iskusni inženjeri će vam ponuditi optimalno rešenje.

Prema vašem zahtevu za nova merenja ili rekonstrukciju, naši stručnjaci mogu doći u pogon i sa vašim tehničkim osobljem snimiti postojeće stanje i precizno definisati sve zahteve, na osnovu čega dajemo odgovarajuću ponudu za projekat, opremu i radove.

Realizacija prihvaćene ponude sastoji se u izradi projekta, nabavci opreme, montaži, programiranju PLC-a i puštanju u pogon, a sve to u dogovorenom roku.

Projektno rešenje može sadržavati opremu naše proizvodnje i opremu drugih renomiranih domaćih i ino firmi. Merila temperature iz projekta, kao i postojeća merila u pogonu, možemo etalonirati s obzirom da u sklopu naše firme postoji akreditovana laboratorija.