header finish

Reference

TERMOELEKTRANE i HIDREOELKTRANETermoelektrane “Nikola Tesla” – Obrenovac

– Isporuka i ugradnja otpornih termometara Pt 100, specijalne konstrukcije, za merenje temperature na hidrauličnim spojnicama mlinske grupe za projekat “Modernizacija sistema za merenje temperatura bloka B1 i B2 (TENT B)” Nosilac posla: SIEMENS Švajcarska

– Oprema (termoelementi, otporni termometri, mantel termoelementi i mantel otporni termometri, kompenzacioni kablovi,…, za redovne godišnje remonte i tekuće održavanje, za potrebe TENT A, TENT B, TE Kloubara i TE Morava

Termoelektrane Kostolac A i B – Kostolac

– Implementacija novih ureðaja i sistema DCS i revitalizacija MRU opreme na remontu bloka B1. Isporuka opreme za merenje temperature preko Mihajlo Pupin – Beograd

– Termoelementi za merenje temperature metala ležajeva, isporuka preko firme ALSTOM Poljska

– Oprema (termoelementi, otporni termometri, mantel termoelementi i mantel otporni termometri, kompenzacioni kablovi,…, za redovne godišnje remonte i tekuće održavanje, za potrebe termoelektrane A i B

Termoelektrana “Pljevlja” – Pljevlja

– Modernizacija sistema MRU za opremu u polju (2009.). Isporuka opreme za merenje temperature preko MERIS – Beograd i ABB – Zagreb

– Oprema (termoelementi, otporni termometri, mantel termoelementi i mantel otporni termometri, kompenzacioni kablovi,…, za redovne godišnje remonte i tekuće održavanje,

– Godišnje etaloniranje opreme

Termoelektrana “Ugljevik” – Ugljevik

– Modernizacija sistema MRU za opremu u polju (2011-2012.). Isporuka opreme za merenje temperature preko MERIS – Beograd

-Oprema (termoelementi, otporni termometri, mantel termoelementi i mantel otporni termometri, kompenzacioni kablovi,…, za redovne godišnje remonte i tekuće održavanje, Isporuka preko ROMAX – Novi Sad

Termoelektrana “Gacko” – Gacko

– Rekonstrukcija bloka automatike 2001. Isporuka opreme za merenje tempertaure. Izvoða? radova Westinghouse – SAD

– Oprema (termoelementi, otporni termometri, mantel termoelementi i mantel otporni termometri, kompenzacioni kablovi,…, za redovne godišnje remonte i tekuće održavanje

Hidroelektrana Đerdap 1 – Kladovo

– Izrada i isporuka specijalnih Pt 100 sondi kl.tačnosti: AA, ±(0,1+0,0017·|t|)°C. za merenje temperature rashladnog fluida pri garancijskim ispitivanjima revitalizovanih generatoara

– Oprema (otporni termometri Pt 100, mantel konstrukcija) za redovne godišnje remonte i tekuće održavanje

Hidroelektrana Đerdap 2 – Negotin

– Modernizacija sistema termokontrole (STK) za merenje temperature na ležajevima generatora A1 i A2. Isporuka otpornih termometara Pt 100, mantel konstrukcija

– Oprema (otporni termometri Pt 100, mantel konstrukcija) za redovne godišnje remonte i tekuće održavanje

Vlasinske hidroelektrane (Vrla 1 – Vrla 4)

– Modernizacija sistema za merenje temperatre ulja, vode, vazduha izmenjivačima toplote agregata

– Oprema (otporni termometri Pt 100, mantel konstrukcija) za redovne godišnje remonte i tekuće održavanje


ŽELEZAREŽelezara Smederevo

– Isporuka opreme (termoelementi, otporni termometri, kompenzacioni kablovi), za redovne godišnje remonte i tekuće održavanje za pogone:

– Visoka peć 1 i 2
– Aglomeracija
– Čeličana
– Hladna valjaonica
– Topla valjaonica
– Energetika


– Osvajanje i proizvodnja specijalne konstrukcije:

– termoelementa Tip S za merenje temperature na kauperima visoke peći 1 i 2
– otpornih termometara Pt 100, mantel konstrukcija, za merenje temperatura u Aglomeraciji
– termoelemenata Tip K za merenje temperature na postrojenju za regeneraciju, hladna valjaonica

Železara – ARCELOR MITTAL – Zenica i Skoplje

– Isporuka opreme (termoelementi, otporni termometri), za redovne godišnje remonte i tekuće održavanje, direktno i preko EXOR – Zagreb, za pogone :
– Visoka peć (Železara Zenica)
– Aglomeracija (Železara Zenica i Skoplje)
– Čeličana (Železara Zenica)


Železara SIRMIUM STEEL d.o.o.- Sremska Mitrovica

– Isporuka termoelemenata Tip S, specijalne konstrukcije za merenje temperature dimnih gasova, prisutan sumpor, prašina, vibracije, velika brzina strujanja,abrazivne čestice..


FABRIKE CEMENTACementara Lafarge – Beočin

-sporuka termoelemenata, Tip S, K i otpornih termometara Pt 100 za potrebe radovnih godišnjih remonta i tekućeg održavanje, prema godišnjim ugovorima

Cementara Holcim – Popovac

– Isporuka termoelemenata Tip K i otpornih termometara Pt 100 za potrebe radovnih godišnjih remonta i tekućeg održavanje

Cementara Titan – Kosjerić

-Isporuka termoelemenata Tip K i otpornih termometara Pt 100 za potrebe radovnih godišnjih remonta i tekućeg održavanje


ŠEĆERANESunoko – Proizvodni centri: Kovačica, Pećinci, Vrbas

– sporuka termoelemenata Tip S, K, J, otpornih termometara Pt 100, kompenzacionih kablova za potrebe redovnih godišnjih remonta i tekuće održavanje

– Godišnje etaloniranje termoelemenata i otpronih termometaraSunoko – Proizvodni centri: Kovačica, Pećinci, Vrbas– Isporuka termoelemenata Tip S, K, J, otpornih termometara Pt 100, kompenzacionih kablova za potrebe redovnih godišnjih remonta i tekuće održavanje

– Godišnje etaloniranje termoelemenata i otpronih termometaraŠećerana TE-TO Senta– Isporuka termoelemenata , K, J, otpornih termometara Pt 100 sa transmiterima sa HART protokolom, kompenzacionih kablova za potrebe redovnih godišnjih remonta i tekuće održavanje


HEMIJSKI KOMPLEKSMetanolsko sirćetni kompleks – Kikinda

– Isporuka termoelemenata Tip S u specijalnoj čauri sa prirubnicom za merenje temperature u reaktoru

– Isporuka termoelemenata tip S, K, Pt 100, mantel termoelemenata i mantel otpornih termometara, kompenzacionih kablova za potrebe redovnih godišnjih remonta i tekućeg održavanja

– Godišnje etaloniranje termoelemenata i otpornih termometaraHIP Azotara – Pančevo

– Isporuka termoelemenata tip S, K, Pt 100, mantel termoelemenata i mantel otpornih termometara, kompenzacionih kablova za potrebe redovnih godišnjih remonta i tekućeg održavanja

– Osvajanje i isporuka termoelemenata i otpornih termometara specijalne konstrukcije sa zaštitinim čaurama i prirubnicama, Ex, sa transmiterima sa HART protoklom, za pogon amonijakaHIP Petrohemija – Pančevo

– Isporuka termoelemenata tip S, K, Pt 100, mantel termoelemenata i mantel otpornih termometara, kompenzacionih kablova za potrebe redovnih godišnjih remonta i tekućeg održavanja

– Osvajanje i isporuka termoelemenata i otpornih termometara specijalne konstrukcije sa zaštitinim čaurama i prirubnicama, Ex, sa transmiterima sa HART protoklom, za fabriku sintetičkog kaučuka u Elemiru

– Osvajanje i proizvodnja termoelementnih venaca i spojnih kablova za merenje temperature izduvnih gasova turbomlaznih aviona.

– Verifikacija kvaliteta sprovedena u laboratorijama VZ Orao Bijeljina i VZ Moma Stanojlović – Batajnica uz prisustvo predstavnika ORAO i TERMOTEHNA

[embeddoc url=”https://termotehna.rs/wp-content/uploads/2015/01/Izveštaj-o-ispitivanju.pdf” height=”462px” viewer=”google”]

Naši kupci su i: