T6R - Otporni termometri sa suženim vrhom


T6R
T6R – OTPORNI TERMOMETRI SA SUŽENIM VRHOM

Otporni termometri sa suženim vrhom namenjeni su za merenje temperature tečnih i gasovitih medija, na niskim i srednjim pritiscima, prvenstveno u nepristupačnim i komplikovanim posudama i cevovodima.

Otporni termometar se montira direktno u medij u kome se meri temperatura sa ili bez procesnog priključka.

Osnovni delovi termoelemnta su:
- priključna glava - okretba,
- spolašnja zaštitna cev sa suženim vrhom,
- merni uložak,
- procesna konekcija.

Priključna glava(okretna) termoelementa definiše se preko konfiguratora.

Spoljašnja zaštitna cev, ravni deo isuženi vrh su od materijala W.Nr. 1.4404, (ekvivalentno W.Nr.1.4571). Suženi vrh je uradjen iz punog materijala.

Merni uložak mantel konstrukcija sa različitim tipovima otpornih senzora (Pt 100, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 120, Ni 500,...) koji se definišu preko konfiguratora.


ostvaruje se pomoću priključaka različitih oblika i dimenzija.

Prednosti konstrukcije sa suženim vrhom zaštitne cevi

Brzo vreme odziva:
Merni uložak je umetnut u suženi vrh kako bi omogućio veoma brz odziv bez slabljenja konstrukcije. (Vreme odziva je kvadratna funkcija prečnika mernog uloška. Brzina odziva je proporcionalna kvadratu prečnika mernog uloška: ako se prečnik smanji na pola, vreme odziva se smanjuje 4 puta, tj brzina odziva se povećava četiri puta. Vreme odziva je skoro nezavisno od od većeg prečnika cevi, koji standardno može da bude: 6, 8, 12 mm),.
Izbor prečnika vrha spoljasnje zastitne cevi zavisi od duzine uranjajućeg dela i ukupne dužine Ln, a ne od vremena odziva.

Priključna glava - okretna:
Okretna glava omogućava da se otporni termometar lako uvrne u proces, jer pri uvrtanju glava se ne okrece, iako je procesni prikljucak zavaren na spoljasnju zastitnu cev. Po zavrsetku uvrtanja, glava se moze okrenuti u zeljeni polozaj i fiksirati u tom polozaju.
Sa konstruktivne tačke gledista:

Mineralno izolovani mantel merni uložak garantuje veću otpornost na vibracije i ima primenu za više radne temperature (Tmax=500°) cak i sa malim prečnicima mernog uloška u cilju smanjenja vremena odziva.

Izmenljiv merni uložak, kroz priključnu glavu, bez demontaže kompletnog otpornog termometra

Prikljucna plocica mernog uloska, za električno povezivanje, sa metalnim delovima od inox čelika i pločice od plastike izdržljive na visokoj temperaturi: Za razliku od keramike, ovo rešenje pruža odličnu izolaciju i nema oksidacije čak ni u slučaju visoke vlažnosti.

Suženi vrhje uradjen iz punog materijala, nije varen. Ovakva izrada ga čini mnogo jačim i otpornijim na pritisak, strujanje fluida i koroziju

Ugradna dužina otpornog termometra može biti:
konstantna (ostvaruje se pomoću proc. priključka koji je zavaren za zaštitnu cev),
podešavajuća (ostvaruje se pomoću kompresionog priključka, koji je pomičan duž zaštitne cevi).

Tehničke karakteristike specificirane su u konfiguratoru.
Popunjavanjem konfiguratora generiše se kod za naručivanje, koji definiše proizvod.

Primena
- hemijska industija,
- industrija nafte,
- termoelektrane i hidroeletrane,
- prehrambena industrija,
- farmaceutska industrija
- građevinske mašine, postrojenja, posude...

više informacije

- Izbor proizvoda - konfigurator