T6 - OTPORNI TERMOMETRI ZA UVRTANJE


t6-a
T6 - OTPORNI TERMOMETRI ZA UVRTANJE

Otporni termomeri za uvrtanje namenjeni su za merenje temperature tečnih i gasovitih medija, na niskim i srednjim pritiscima, prvenstveno u posudama i cevovodima.

Otporni termometar se direktno montira u medij u kome se meri temperatura.

Električna veza ostvaruje se preko priključne pločice ili transmitera, u priključnoj glavi.<

Osnovni delovi termoelemnta su:

- priključna glava,
- spolašnja zaštitna cev,
- merni uložak,
- procesna konekcija.

Priključna glava otpornog termometra može biti raznih dimenzija i oblika, a definiše se preko konfiguratora.

Spoljašnja zaštitna cev termoelementa je od materijala izabranog tako da odgovaraju uslovima procesa i direktno je uronjena u medij u kome se meri temperatura.

Merni uložak može da bude u klasičnoj i mantel izvedbi sa različitim tipovima otpornog senzora, koji se definišu preko konfiguratora.

Preporučujemo mantel izvedbu, koja ima niz prednosti:

- ne dolazi do kontaminacije i oksidacije toplog kraja termopara, jer se nalazi u visoko komprimovanom magnezijum oskidu bez prisustva kiseonika,
- brži odziv,
- velika otpornost na vibracije,
- veća pouzdanost u radu,
- duži eksploatacioni vek.
Jedina prednost klasičnog mernog uloška je niža cena.

Procesna konekcija ostvaruje se pomoću priključaka različitih oblika i dimenzija.

Tehničke karakteristike

Osnovne tehničke karakteristike specificirane su u konfiguratoru.

Popunjavanjem konfiguratora generiše se kod za naručivanje, koji definiše proizvod.

Ugradna dužina termoelementa može biti:
- konstantna (ostvaruje se pomoću procesnog priključka koji je zavaren za zaštitnu cev),
- podešavajuća (ostvaruje se pomoću kompresionog priključka, koji je pomičan duž zaštitne cevi).

Primena

- hemijska industija,
- industrija nafte,
- termoelektrane i hidroeletrane,
- prehrambena industrija,
- farmaceutska industrija
- građevinske mašine, postrojenja, posude...

- više informacija

- Izbor proizvoda - konfigurator