T3 - Ugaoni termoelemnti


3
T3 grupa - Ugaoni termoelemnti

Ugaoni termoelementi su specijalno konstruisani za primenu na povišenim temperaturama i to u sonim kupatilima, rastopljenim metalima za temperature do 1250°C

Električna veza ostvaruje se preko priključne pločice ili transmitera

Osnovni delovi termoelemnta su:
- priključna glava,
- spoljašnja zaštitna cev,
- merni uložak.

Priključna glava termoelementa može biti raznih dimenzija i oblika, a definiše se preko konfiguratora.

Spoljašnja zaštitna cev termoelementa je od materijala izabranog tako da odgovaraju uslovima procesa i direktno je uronjena u medij u kome se meri temperatura.

Merni uložak može da bude u klasičnoj i mantel izvedbi sa različitim tipovima termoparova (J, K, N, T, S) koji se definišu preko konfiguratora. Preporučujemo mantel izvedbu, koja ima niz prednosti:

- ne dolazi do kontaminacije i oksidacije toplog kraja termopara, jer se nalazi u visoko komprimovanom magnezijum oskidu, bez prisustva kiseonika,
- brži odziv,
- velika otpornost na vibracije,
- veća pouzdanost u radu,
- duži eksploatacioni vek.

Jedina prednost klasičnog mernog uloška je niža cena.

Tehničke karakteristike

Osnovne tehničke karakteristike specificirane su u konfiguratoru. Popunjavanjem konfiguratora generiše se kod za naručivanje, koji definiše proizvod.

Primena

- sona kupatila,
- rastopljenim metalima.

- više informacija

- Izbor proizvoda - konfigurator