T2 - Pravi termoelemnti sa spoljašnom metalnom zaštitnom cevi


t2-s
T2 - Pravi termoelementi SA spoljašnjom METALNOM zaštitnom cevi

Pravi termoelementi sa metalnim cevima su specijalno konstruisani za primenu na povišenim temperaturama, npr. u raznim industrijskim pećima, za temperature do 1250°C.
Električna veza ostvaruje se preko priključne pločice ili transmitera

  Osnovni delovi termoelemnta su

 • - priključna glava,
 • - spoljašnja zaštitna cev,
 • - merni uložak,
 • - procesna konekcija.


  Priključna glava termoelementa može biti raznih dimenzija i oblika, a definiše se preko konfiguratora.

  Spoljašnja zaštitna cev termoelementa je od materijala izabranog tako da odgovaraju uslovima procesa i direktno je uronjena u medij u kome se meri temperatura.

  Merni uložak može da bude u klasičnoj i mantel izvedbi sa različitim tipovima termoparova (J, K, N, T, S) koji se definišu preko konfiguratora.

  Preporučujemo mantel izvedbu, koja ima niz prednosti:

 • - ne dolazi do kontaminacije i oksidacije toplog kraja termopara, jer se nalazi u visoko komprimovanom magnezijum oskidu, bez prisustva kiseonika,
 • - brži odziv,
 • - velika otpornost na vibracije,
 • - veća pouzdanost u radu,
 • - duži eksploatacioni vek.


Jedina prednost klasičnog mernog uloška je niža cena.

  Procesna konekcija ostvaruje se pomoću:
 • prirubnice, prema DIN 43734,
 • pomičnog priključka (kompresioni fiting)>
 

Prirubnica i pomični priključak (kompresioni fiting) se mogu pomerati po uzdužnoj osi termolementa, čime se reguliše ugradna dužina.    

Tehničke karakteristike   Osnovne tehničke karakteristike specificirane su u konfiguratoru.
Popunjavanjem konfiguratora generiše se kod za naručivanje, koji definiše proizvod.

   

Primena

 • - visoke peći,

 • - peći za žarenje i termičku obradu,

 • - kotlovima na mazut, prirodni gas, bio masu, električnu energiju,

 • - industriji cementa,

 • - ciglanama


- više informacija

- Izbor proizvoda - konfigurator