T1 - Pravi termoelemnti sa spoljašnjom keramičkom zaštitnom cevi


sasa1
T1 – PRAVI TERMOELEMENTI SA SPOLJAŠNJOM KERAMIČKOM ZAŠTITNOM CEVI

Pravi termoelementi sa keramičkim cevima specijalno su konstruisani za primenu na ekstremno visokom temperaturama do 1800°C.

Zaštitna cev termoelementa je direktno uronjena u medij u kome se meri temperatura.

Električna veza ostvaruje se preko priključne pločice ili transmitera u priključnoj glavi.

Osnovni delovi termoelementa su:

- priključna glava,
- vratna cev,
- spoljašnja keramička cev,
- unutrašnja keramička cev,
- termopar (Tip S, R, B, K),
- procesna konekcija.

Priključna glava termoelementa može biti raznih dimenzija i oblika, a definiše se preko konfiguratora.

Spoljašnja keramička cev termoelementa je od materijala izabranog tako da odgovaraju uslovima procesa i direktno je uronjena u medij u kome se meri temperatura.

Termopar može da bude raznih tipova, a definiše se preko konfiguratora

Procesna konekcija
ostvaruje se pomoću:
- prirubnice, prema DIN 43734,
- pomičnog priključka (kompresioni fiting).

Prirubnica i pomični priključak (kompresioni fiting) se mogu pomerati po uzdužnoj osi termolementa, čime se reguliše ugradna dužina.

Tehničke karakteristike

Osnovne tehničke karakteristike specificirane u konfiguratoru. Popunjavanjem konfiguratora generiše se kod za naručivanje, koji definiše proizvod.

Primena

- visoke peći,
- peći za žarenje i termičku obradu,
- kotlovima za proizvodnji toplotne energije, elektroenergetici, reaktorima,
- industriji stakla, porcelana, keramike, cementa, kreča.


- više informacija

- Izbor proizvoda - konfigurator