T7-24xxx - Otporni termometar za ležajeve


T7-24xxx - SPECIJALNA KONSTRUKCIJA OTPORNIH TERMOMETARA

(OTPORNI TERMOMETRI ZA MERENJE TEMPERATURE NA LEŽAJEVIMA PUMPI, KOMPRESORA, itd.)

t7

Otporni termometri, specijalne konstrukcije, namenjeni su za merenje temperature na ležajevima pumpi, kompresora, itd, gde su otežani uslovi rada zbog prisustva jakih vibracija i udara.


Otporni termometar se direktno montira na kućište ležaja pumpe, kompresora itd, preko odgovarajućeg navojne procesne konekcije.


Električna veza ostvaruje se preko u specijalnoj priključnoj glavi, preko višepinskih cirkularnih konektora (komplet muško-ženski), odgovarajuće veličine.Osnovni delovi otpornog termometra su:

- specijalna priključna glava,

- specijalna vratna cev,

- mantel merni uložak,

- komplet cirkularnih konektora (komplet muško-ženski), odgovarajuće veličine,

- prrocesna konekcija (culovni, metrički navoji i td.)

Priključna glava otpornog termometra može biti raznih dimenzija i oblika, a definiše se crtežom prema uslovima rada.


Merni uložak je u mantel izvedbi sa različitim tipovima otpornog senzora.


Prednosti:


- spoj senzora i vodova nalazi se u visoko komprimovanom magnezijum oksidu,bez prisustva kiseonika,

- brži odziv,

- velika otpornost na vibracije i udare,

- veća pouzdanost u radu,

- duži eksploatacioni vek.


t7
Tehničke karakteristike

Osnovne tehničke karakteristike specificirane su u tehničkoj dokumentaciji koja se radi za svaki tip otpornog termometra, po zahtevu korisnika, a prvenstveno zavisi od mesta ugradnje.


- konstantna (ostvaruje se pomoću procesnog priključka koji je zavaren za vratnu cev),

- podešavajuća (ostvaruje se pomoću kompresionog priključka, koji je pomičan duž vratne cevi).

Procesni priključci mogu biti različitih oblika i dimenzija, po zahtevu kupca.


Primena:

- hemijska industija,

- industrija nafte,

- termoelektrane,

- prehrambena industrija,

- farmaceutska industrija,

- građevinske mašine, postrojenja, posude...